Elektronska kontrola setve

ZA PNEUMATSKE SEJALICE

EKS-image2

Elektronska kontrola setve

ZA PNEUMATSKE SEJALICE

Elektronska kontrola setve za četvororedne i šestoredne pneumatske sadilice marke Nodet, OLT, Agria, Majevica, Monosem…

  • Zvučna i svetlosna signalizacija svih zastoja i prekida na mašini
  • Pojedinačni pregled zasejanih zrna po sekcijama
  • Merenje zasejane površine
  • Merenje prosečnog rastojanja izmedju zasejanih zrna
  • Podešavanje osvetljenja ekrana
  • Podešavanje jačine zvučnog signala
  • Jednostavna montaža unutar traktorske kabine

Radni napon uređaja je 12V, napajanje se može dopremiti sa bilo kog mesta u traktorskoj kabini (upaljač, akumulator itd.). Ugrađena je naponska stabilizacija i zaštita od promene polariteta.

Osnovni prikaz korisničkog interfejsa omogućava prikaz svih sekcija mašine, broj zasejanih setvenih jedinica u hiljadama i ukupnu zasejanu povrsinu. Tačan broj zrna po svakoj sekciji može se prikazati odabirom funkcije “Section view” u korisničkom meniju. “AD” (AverageDistance) fukcija pokazuje prosečno rastojanje između zasejanih zrna u centimetrima. “TA” (TotalArea) je funkcija koja pokazuje ukupnu zasejanu površinu u hektarima.

Sistem detekcije zrna se zasniva na praćenju i brojanju svake setvene jedinice. Korišćenjem “OFS” (OpenFieldSensor) tehnologije se OSTVARUJE PRECIZNOST U BROJANJU na manje od 2%.

Induktivni senzor postavljen na pogonskoj osovini mašine prati kretanje i daje informaciju za početak merenja i detekcije zrna.

ZA SVA PITANJA, STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU!

“U SL Agrosolution svaki dan dolazimo na posao sa istim ciljem – da omogućimo našim korisnicima i budućim kupcima optimalna tehnička rešenja, najbolje moguće usluge i apsolutnu podršku! Javite nam za problem koji ne možete da rešite – obožavamo izazove!”

Kontaktirajte nas